Chính sách bảo hành và đổi trả khóa học

Học viện Online GIT luôn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bạn để học hỏi và cập nhật những kiến thức hữu ích cho công việc cũng như đời sống thông qua các khóa học chất lượng trên GIT.
Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng hoặc nội dung khóa học không như bạn mong đợi, bạn có thể yêu cầu hoàn lại học phí qua email: gitedu.vn1102@gmail.com
Điều kiện hoàn học phí:
1. Trong vòng 02 ngày kể từ ngày thanh toán.
2. Học chưa quá 5% số bài học.
3. Mua khóa học và thanh toán trực tiếp qua GIT, hoặc đại lý được cấp quyền phân phối khoá học bởi GIT.
Trường hợp không thanh toán trực tiếp qua GIT (mua từ Giảng viên, từ 1 tài khoản khác...), GIT không thể hoàn học phí.
Nội dung email đề nghị hoàn học phí:
- Tiêu đề email: Yêu cầu hoàn học phí
- Nội dung email, bạn cần ghi rõ:
+ Họ và tên:
+ Email đăng ký học:
+ Tên khóa học:
+ Số tiền học phí đã nộp:
- Cách thức bạn muốn nhận lại tiền hoàn học phí:
- Số tiền hoàn = Số tiền thực nhận về GIT (sau khi trừ đi phí tại cổng thanh toán)
- Thời hạn hoàn tiền: trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn.


Đăng nhập

Đăng nhập với email
Đăng nhập

Bạn đang quên mật khẩu đăng nhập ? Khôi phục

Đăng nhập với tài khoản mạng xã hội

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký tài khoản

Đăng ký với email
Đăng ký
Đăng ký với tài khoản mạng xã hội

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Facebook

Quên mật khẩu

Vui lòng gửi mail. Chúng tôi sẽ gửi link khởi tạo mật khẩu mới quan email của bạn

Đặt lại mật khẩu

Quên mật khẩu

Email đã được gửi, vui lòng kiểm tra mail để cập nhật thông tin!